W latach 2008-2010 Marcin Niewęgłowski był również prezesem I&B System (obecnie Calatrava Capital). Dotychczas zasiadał w radach nadzorczych takich firm jak Invar Integracje (2008 – 2009), I&B Consulting (2008 – 2009), Invar Consulting (2008 – 2009), Invar Electronics (2008 – 2009) oraz Inwar (2008 – 2010). Nowy szef Imagisu nadal jest członkiem rady nadzorczej Smart Elektronik.

Marcin Niewęgłowski był współzałożycielem i wiceprezesem zarządu grupy kapitałowej Media Service, w skład której wchodziły trzy spółki zależne. Stworzył i wypromował na polskim rynku markę urządzeń nawigacyjnych SmartGPS.

Nowy prezes Imagisu ukończył finanse i bankowość w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie.

Fotel przewodniczącego rady nadzorczej po Marcinie Niewęgłowskim objął Paweł Narkiewicz – prezes Calatrava Capital, głównego udziałowca producenta map cyfrowych (99,03 proc. akcji).