Spośród polskich małych i średnich przedsiębiorców 67 proc. uważa się za „świadomych” w obszarze nowych technologii – według badania home.pl „Polski przedsiębiorca. Portret własny”. To takie firmy, które komunikują się ze swoimi klientami za pomocą firmowej poczty, inwestują w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zazwyczaj wystawiają e-faktury. Mają również firmowe konto w mediach społecznościowych, często korzystają ze specjalistycznego oprogramowania (graficznego, zabezpieczającego dane, analitycznego). Rocznie na nowe technologie wydają od 1 do 10 tys. zł.

Według tego badania 13 proc. przedsiębiorców uważa się za „fachowców” w zakresie IT. To znaczy, że oprócz działań wymienionych przez „świadomych” zatrudnili informatyków, np. programistów, zajmujących się rozwojem aplikacji i serwisów internetowych czy projektów e-commerce. Dane przechowują w chmurze. Na nowe technologie wydają rocznie co najmniej 10 tys. zł.  

Wciąż sporo jest jednak MŚP określonych jako „początkujące” w sprawach IT (20 proc. ankietowanych). Uważają oni, że prowadzony przez nich biznes nie wymaga korzystać z nowych technologii. Nie widzą sensu inwestowania w nie – nawet we własną stronę internetową. Rocznie wydają mniej niż 1 tys. zł na IT.   

Wszystkie te grupy mogą być potencjalnymi klientami rozwiązań informatycznych (usług, oprogramowania, sprzętu). Mają natomiast różne potrzeby. Ważna jest rola edukacyjna partnerów.

„Początkujący muszą się przekonać do nowych technologii, ponieważ to właśnie z ich pomocą mogą rozwinąć swój biznes. Z kolei „świadomi” muszą na bieżąco śledzić trendy technologiczne. Jeśli nie będą trzymać ręki na pulsie, mogą pozostać w tyle za konkurencją. „Fachowcy” natomiast już teraz potrafią skutecznie konkurować z dużymi międzynarodowymi graczami, m.in. dzięki inwestycjom w nowe technologie" – komentuje Marta Puczyńska, dyrektor sprzedaży i marketingu home.pl.