Małgorzata Grzywacz od 2007 r. w HP pełniła funkcję Channel Marketing Managera. Odpowiadała m.in. za kreowanie strategii marketingowej i współpracę z partnerami i dystrybutorami produktów HP. Z początkiem września objęła stanowisko dyrektora ds. marketingu w Esri Polska, który jest dystrybutorem oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS) amerykańskiej firmy Esri. Do obowiązków Małgorzaty Grzywacz należy opracowanie i realizacja strategii marketingowej, zarządzanie zespołem i budżetem, a także nadzór nad działaniami związanymi z publikacją tytułów skierowanych do profesjonalistów GIS.