Zgodnie danymi OBOP-u jedna czwarta przedsiębiorców nie mających własnej strony WWW uważa, przyczyniłaby się ona do rozwoju ich biznesu. Prawie połowa (45 proc.) nie widzi żadnych korzyści z obecności w Internecie, a 25 proc. nie wie, ile kosztuje i ile czasu zajmuje stworzenie własnej witryny. Ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców sądzi, że przez brak domeny internetowej nie tracą potencjalnych klientów. Zapytani, co skłoniłoby ich do przygotowania własnej strony, przedsiębiorcy w większości odpowiadali: niskie koszty (34 proc.), pomoc ze strony kogoś, kto dałby wskazówki (19 proc.) i dostęp do łatwych w obsłudze programów do tworzenia stron internetowych.

Diametralnie inna jest ocena przydatności strony WWW w firmach, które są już obecne w Internecie. Tylko 6 proc. uważa, że nie odnieśli żadnych korzyści, natomiast 70 proc. twierdzi, że mając stronę internetową łatwiej dotrzeć do nowych klientów i utrzymać kontakt z dotychczasowymi (45 proc). Wśród zalet wymieniają zwiększenie widoczności marki (78 proc.) oraz wzrost znajomości firmy i jej oferty (67 proc.). Spora grupa przedsiębiorców planuje rozbudowę swojej strony WWW (38 proc.) oraz zwiększenie aktywności reklamowej w Internecie (29 proc.). Zdecydowana większość (85 proc.) jest zdania, że wszystkie małe i średnie firmy powinny mieć własną stronę w sieci.

Badanie objęło swoim zasięgiem całą Polskę, zostało zrealizowane w grudniu 2010 i styczniu 2011 r. na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 250 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interview).