Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań i Analiz OSB oraz portal Firmy.net ponad połowa przedsiębiorców (50,5 proc.) uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej pozytywnie wpłynęło na prowadzenie działalności biznesowej. Wśród pozostałych przeważał pogląd o braku oddziaływania UE na biznes (29,7 proc.) nad głosami o jej negatywnym wpływie (19,8 proc.).  

Pozytywna ocena zmian zachodzących po wejściu do UE, nie znajduje odzwierciedlenia w planach korzystania z funduszy unijnych. Ponad połowa firm (55,9 proc.) nie wie, czy postara się o granty w latach 2014-2020. Niezdecydowanie w tej kwestii jest wyraźne m.in. w branży handlowej. Wśród pozostałych przeważają przedsiębiorcy, którzy nie zamierzają składać wniosków o wsparcie (31,4 proc.). Natomiast 12,6 proc. chce sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej. Najczęściej wskazywanym powodem braku planów aplikowania o środki z UE jest przekonanie o braku odpowiednich programów, do których firma może się zakwalifikować, a także skomplikowane procedury i trudności związane z przyznaniem dotacji.

Ci, którzy planują pozyskać środki pomocowe, są zainteresowani głównie programami operacyjnymi w województwach. Zgodnie z deklaracjami badanych pozostałe programy cieszyć się będą dużo mniejszym zainteresowaniem.