Syndyk Barbara Seweryn – Gąska, która weszła do firmy na mocy decyzji sądu o upadłości likwidacyjnej, kontynuuje czynności zmierzające do sporządzenia spisu inwentarza (w poprzednich tygodniach prace nie przebiegały zbyt intensywnie, ze względu na niewielkie środki, jakimi dysponowała InwazjaPC). Według syndyk procedura przedłuża się, ponieważ ruchomości spółki (takie jak sprzęt, który oferował detalista, ale też np. meble) znajdują się w różnych miejscach kraju. Syndyk organizuje ich transport w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. Potem (prawdopodobnie po wakacjach) przyjdzie czas na oszacowanie majątku upadłej firmy, z którego będą zaspokajane roszczenia wierzycieli (jeśli nie dojdzie do układu). Na dzień 31 marca b.r. InwazjaPC miała 24,5 mln zł długów.

Postanowienie o upadłości likwidacyjnej InwazjiPC wydał kielecki Sąd Rejonowy w dniu 22 maja b.r. Spółka złożyła zażalenie na tę decyzję (domaga się upadłości układowej), które nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd Okręgowy w Kielcach.