Magdalena Chudzikiewicz, dotychczasowa członkini zarządu i Chief Commercial Officer home.pl, została pełniącą obowiązki General Manager spółki. Przejęła zarządzanie operacyjne od Macieja Kornackiego, który odchodzi z firmy. Kierował home.pl od kwietnia 2021 r.

Obecnie zarząd spółki tworzą: Magdalena Chudzikiewicz jako General Manager oraz Marcin Szul, dyrektor finansowy.

Magdalena Chudzikiewicz z home.pl jest związana od trzech lat. Dotychczas odpowiadała za pion komercyjny i rozwój biznesu. Do zarządu dołączyła w październiku 2021 roku. W tym samym czasie do zarządu jako dyrektor finansowy wszedł Marcin Szul.

Magdalena Chudzikiewicz ma doświadczenie m.in. w obszarach cyfrowego biznesu, e-commerce, analityki danych, mediów i marketingu online oraz w zarządzaniu i strategiach biznesowych.