MacroSoft wprowadził na rynek dwa nowe moduły systemu SKID – Produkcję i Infomena.
Produkcja przeznaczona jest przede wszystkim dla średniej wielkości firm produkcyjnych. Służy do ewidencjonowania dokumentacji związanej z procesem produkcyjnym. Umożliwia m.in. automatycznie rozliczanie i księgowanie kosztów produkcji, rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz tworzenie i zatwierdzanie dokumentacji magazynowej rozchodów materiałów oraz przychodów towarów i produktów.
Moduł Infomen jest przeznaczony dla kadry kierowniczej średniego i najwyższego szczebla (zarządy firm, rady nadzorcze, dyrektorzy ekonomiczni i finansowi, główni księgowi, menedżerowie, kontrolerzy finansowi, kierownicy działów oraz analitycy finansowi). Program służy do sporządzania sprawozdań finansowych, analizę danych, planowanie i prognozowanie. MacroSoft zaleca by korzystały z niego firmy posiadające już wdrożony system Skid.
Produkty MacroSoftu mogą także już współpracować z bazami danych Informiksa. Dotąd wykorzystywały autorską bazę MacroBASE. Odwołania do starej bazy danych realizowane są na podstawie pojedynczych rekordów. Metoda ta jest według specjalistów mało elastyczna. Informix zapewnia m.in. łatwiejszą komunikację ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki buforowaniu można korzystać z większej liczby rekordów jednocześnie. Z wersji tej będą korzystali klienci posiadający wdrożone systemy zachodnie. Dla części polskich przedsiębiorstw barierą jest stosunkowo wysoka cena. Licencja dla użytkownika pracującego w systemie workgroup kosztuje około 350 dol. Pełna licencja – około 2 tys.dol. Cennik nie jest jednak ostatecznie ustalony. MacroSoft zapowiada, że będzie dystrybuował bazy danych Informiksa ale tylko z własnymi produktami. Partnerstwo z amerykańskim producentem oznacza więc w tym wypadku jedynie ograniczona umowę dystrybucyjną.
MacroSoft zapowiedział, że do końca roku wprowadzi na rynek moduł HR (wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi).