Telekomunikacja i IT to branże, w których ostatnio najczęściej zmienia się pracodawcę – według raportu Randstad.

29 proc. pytanych twierdzi, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniło firmę, w której pracuje. To najwyższy wynik na 11 sprawdzanych specjalizacji.

Natomiast 24 proc. pytanych odpowiedziało, że u tego samego pracodawcy zmieniło dział albo awansowało.

Wynagrodzenie traci na znaczeniu

Jako najważniejszy powód zmiany firmy (dla wszystkich branż) podano wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (34 proc.), choć znaczenie tego czynnika w roku 2020 wyraźnie zmalało – w III kw. 2020 r. taką odpowiedź wskazało 42 proc., w II kw. – 46 proc., a w I kw. – 49 proc.

Znacznie częściej ludzie w 2020 r. poszli do innej firmy, bo stracili dotychczasową posadę (34 proc. odpowiedzi w IV kw. ub.r., 23 proc. w I kw. ub.r.).

Trzeci najważniejszy czynnik to niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy.

Mniej wiary w znalezienie lepszej pracy

Znaczna większość (79 proc.) pytanych twierdzi, że w razie potrzeby w ciągu 6 miesięcy znajdzie jakąkolwiek pracę, a połowa jest zdania, że nowa posada będzie tak samo dobra lub nawet lepsza niż poprzednia.

Jednak w porównaniu z październikiem to przekonanie wyraźnie spadło. Wówczas 93 proc. ankietowanych uważało, że znajdzie jakąkolwiek pracę, a 63 proc. że otrzyma co najmniej tak samo dobrą albo lepszą posadę niż obecnie.

40 proc. uznaje ryzyko utraty pracy za małe

Na wysokim poziomie w ICT jest zadowolenie z pracy (82 proc. wskazań).

Nie szuka nowej posady 35 proc. respondentów, a aktywnie się za nią rozgląda – 18 proc. Reszta jest otwarta na zmiany, ale raczej biernie sprawdza oferty.

Więcej niż w poprzednim kwartale uznaje ryzyko utraty pracy za małe – 41 proc. uznaje je za małe. Kwartał wcześniej tego zdania było 33 proc.

W porównaniu z początkiem pandemii mniej osób uznaje ryzyko utraty pracy za duże (15 proc. wobec 20 proc. w kwietniu ub.r.).

Nadal jednak pewność utrzymania posady nie jest tak duża jak przed Covid-19 (rok temu jedynie 6 proc. ludzi ICT uznawało ryzyko utraty pracy za duże).

Ostatnio zmniejszyła się liczba pracowników ICT, którzy w ogóle nie obawiają się utraty pracy.

Czy myślisz, że w ciągu najbliższych miesięcy możesz utracić obecną pracę? Ryzyko z tym związane jest…

styczeń 2021październik 2020
Duże15%15%
Ani duże ani małe21%23%
Małe41%33%
W ogóle się tego nie obawiam18%23%
Nie wiem/trudno powiedzieć6%8%
Źródło: Randstad „Monitor Rynku Pracy”, edycja 42 i 41.

Dane pochodzą z raportu Randstad „Monitor Rynku Pracy 42. edycja”, styczeń 2021.