W branży IT 47 proc. firm ujawniających zarobki w ogłoszeniach w 2019 r. odnotowało wzrost liczby kandydatów spełniających oczekiwania – twierdzi HRK. Do tego zauważono skrócenie procesu rekrutacyjnego, jak również pozytywny wpływ na wizerunek firmy na rynku pracy.

Według raportu aż 63 proc. kandydatów z branży IT nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o wynagrodzeniu na danym stanowisku pracy. Dla pracodawców jednak jawność wynagrodzeń wciąż budzi wiele wątpliwości. Obawiają się np., czy podając kwotę nie zdradzą konkurencji polityki płacowej, czy podana stawka nie zamknie negocjacji niższych zarobków, może ucierpi wizerunek marki itd.

Jak wynika z wcześniejszych ustaleń HRK, tylko 14 proc. firm zamieszcza informacje o wynagrodzeniu w wybranych ogłoszeniach o pracę, a 63 proc. podaje widełki płacowe.

 

Umowa B2B zwiększa pulę kandydatów

Mimo rosnącego wśród programistów trendu pracy na umowie B2B, ciągle 41 proc. z nich preferuje umowę o pracę. Jeżeli pracodawcy maja możliwość zatrudniania na umowy B2B zyskują dodatkową pulę kandydatów – 38 proc. preferuje tę formę zatrudnienia. Jedynie 18 proc. pytanych zadeklarowało, że jest im obojętne, jaką umowę dostają do ręki.

Jak zauważa Katarzyna Cioczek-Dziewulska, Executive Manager w HRK, ci, którzy wolą umowę o pracę, oczekują uwzględnienia kosztów praw autorskich na poziomie 50-90 proc., by wynagrodzenie netto było jak najwyższe.

 

W domu choć przez 1 dzień

Dla 62 proc. pracowników sektora IT możliwość pracy zdalnej stanowi główny czynnik decydujący o udziale w procesie rekrutacyjnym. W przypadku budowy całych zespołów lub niszowych specjalizacji, często decyduje to o sukcesie rekrutacji. Dla 38 proc. badanych 20 proc. czasu pracy zdalnej jest satysfakcjonujące, co stanowi średnio 1 dzień w tygodniu. W niektórych technologiach, jak np. iOS, kandydaci są wyjątkowo nastawieni na pracę projektową, zdalną.

Jak zauważa HRK, obecnie nie tylko wynagrodzeniem można skłonić kandydata IT do pracy w danej organizacji. Coraz ważniejsza jest elastyczność i zaufanie.

Z danych wynika, że pracodawcy, którzy chcą mieć przewagę nad konkurencją, powinni w ofertach prezentować widełki płac na poszczególne stanowiska, dopuszczać opcję pracy zdalnej (co najmniej w 20 proc.) oraz uwzględnić kandydatów chętnych do zatrudnienia zarówno na umowę o pracę, jak i B2B.