Blisko jedna piąta (18 proc.) respondentów z branży telekomunikacja i IT zmieniło pracodawcę w ciągu minionych 6 miesięcy, a 20 proc. przeszło na inne stanowisko u obecnego pracodawcy – według nowego badania Randstad „Monitor rynku pracy”.

Oznacza to dużo mniejszy ruch na rynku niż w badaniu z końca II kw. br., gdy 37 proc. twierdziło, że ostatnio przeszło do innej firmy.

Jedna trzecia respondentów utrzymuje, że obecnie w ogóle nie szuka nowej pracy. Jedynie 15 proc. rozgląda się za nowym zajęciem aktywnie. Reszta informuje, że przegląda oferty.

W sektorze ICT zadowolenie z aktualnej pracy deklaruje 80 proc. Jest to też jedyny spośród 22 analizowanych sektorów, w którym nikt z badanych nie zgłosił, że jest niezadowolony (20 proc. twierdzi, że jest ani zadowolonych, ani niezadowolonych z pracy).

Czy myślisz, że w ciągu najbliższych miesięcy możesz utracić obecną pracę lub że Twoja obecna umowa nie zostanie przedłużona? Czy ryzyko z tym związane jest…
Duże 15 proc.
Ani duże ani małe 23 proc.
Małe 33 proc.
W ogóle się nie obawiam 23 proc.
Nie wiem/trudno powiedzieć 8 proc.
Źródło: Randstad „Monitor rynku pracy” (41. edycja – październik 2020 r.)

W porównaniu z badaniem sprzed pół roku, po wybuchu pandemii, ludzie ICT nieco odetchnęli i już nie tak bardzo obawiają się o pracę (w kwietniu br. 20 proc. pytanych określiło ryzyko jako duże), ale nadal niepewność jest większa, niż przed pandemią (w styczniu br. 5 proc. określiło ryzyko utraty pracy jako duże).

Duża wiara w siebie

Aż 93 proc. ankietowanych uważa, że znajdzie jakąkolwiek pracę, gdyby była taka konieczność, a 63 proc. jest przekonanych, że otrzyma co najmniej tak samo dobrą albo lepszą posadę niż obecnie.

Po wybuchu pandemii jedynie 76 proc. i 54 proc. miało takie przeświadczenie.

Korzystniejsza umowa i niechęć do byłej firmy

Najważniejszym powodem zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie w nowego pracodawcy. W tym roku jednak większą rolę niż w ub.r. grają takie czynniki, jak korzystniejsza forma zatrudnienia w nowej firmie oraz niezadowolenie z aktualnego pracodawcy.

Myślą o wyjeździe

Stosunkowo wielu pytanych pracowników ICT (36 proc.) rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. To jeden z najwyższych wskaźników w porównaniu z innymi branżami. Zdecydowanie najczęstszą motywacją jest tutaj wyższa płaca i lepsze warunki zatrudnienia.