Z rady nadzorczej S4E zrezygnowało lub zostało odwołanych 5 dotychczasowych członków. Równocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powołano nową radę, złożoną z menedżerów ABC Daty.

W jej skład weszli: 
Juliusz Niemotko, wiceprezes ABC Daty, Paweł Ryniewicz, dyrektor sprzedaży i marketingu w ABC Data Value+ (jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej S4E), Mateusz Iżowski, prawnik ABC Daty, Iwona Jacks, prezes ABC Data Marketing. Przewodniczącym rady nadzorczej S4E został Krzysztof Dzuba, który jest członkiem zarządu zagranicznych spółek ABC Daty (w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii).

Kadencja osób powołanych do rady nadzorczej S4E wygasa w czerwcu 2018 r.

W listopadzie br. ABC Data przejęła 81,3 proc. udziałów w S4E, zgodnie z umową zawartą w sierpniu br. Wyniki finansowe VAD-a będą uwzględniane w skonsolidowanym bilansie grupy.