Lucent Technologies zainstalował sieć szkieletową ATM w polskim oddziale Netii Telekom. Instalacja ta zostanie wykorzystana przez Netię do budowy kolejnych etapów sieci szkieletowej. Projekt został rozpoczęty w lipcu ub.r. Instalacja ma charakter pilotażowy.
Sprzęt użyty w instalacji obejmował wielousługowe przełączniki dla sieci rozległych CBX-500 i B-STDX 9000, urządzenia dostępowe, koncentratory/przełączniki dostępowe z rodziny MultiDSL, a także pakiet aplikacji Navis do zarządzania siecią i usługami.