Avnet rozszerzył ofertę wsparcia technicznego, wprowadzając usługi Lotus Notes Domino.

 

Lotus Notes Domino standardowo obejmują:

 

– instalację i konfigurację serwera Domino

– instalację, konfigurację i parametryzację klienta Lotus Notes/Designer/Administrator

– instalację i konfigurację IBM Lotus Sametime dla istniejącej struktury Domino

– 2-dniowe warsztaty techniczne: Podstawy administrowania środowiskiem IBM Lotus Notes Domino 8.5.

 

Osobą odpowiedzialną za usługi Lotus Notes Domino jest Marcin Matkowski, e-mail: marcin.matkowski@avnet.com,

Szczegółowe informacje wraz z cennikiem znajdują się na stronie Avnet – www.avnet.pl w zakładce wsparcie biznesu’.