Logotec Engineering otrzymał tytuł Microsoft Gold Certified Partner. Internetowe wersje systemów DDM9000 i PDM9000, Web@DDM oraz Web@PDM uzyskały w lipcu ubiegłego roku logo Certified for Windows 2000 Server.