Warszawski sąd rejonowy wydał decyzję o rozpoczęciu postępowania upadłościowego 18 października br. Postanowienie stało się prawomocne 6 grudnia br. Zarząd poinformował, po zasięgnięciu opinii dwóch kancelarii prawnych, że nie będzie się odwoływał. ’Zgodnie z uzyskanymi opiniami (…) obecna sytuacja formalno-prawna emitenta daje lepszą możliwość ochrony wartości spółki dla akcjonariuszy’ – zapewniło kierownictwo IGroup. Firma podpisała listy intencyjne z inwestorami, prowadzone są negocjacje dotyczące restrukturyzacji. Np. platformą Call Center jest zainteresowany Target BPO. Plany restrukturyzacji zostały przedłożone w BRE Banku, który w sierpniu br. wypowiedział Internet Group umowę kredytową, co w efekcie doprowadziło do ogłoszenia upadłości.

 

Mimo uspokajającego komunikatu zarządu, po uprawomocnieniu się decyzji o likwidacji majątku Internet Group inwestorzy rzucili się do wyprzedaży akcji. Na koniec sesji 8 grudnia za papiery spółki płacono 37 gr. W ciągu dwóch dni straciły one na wartości ok. 25 proc.