Obie firmy tworzące Euvic wchodziły wcześniej w skład grupy technologicznej Euvic, która jest federacją spółek informatycznych.

Wraz z nową nazwą została zmieniona identyfikacja wizualna spółki oraz materiały marketingowe. Oferta wszystkich firm z grupy ma być bardziej komplementarna. Składają się na nią usługi w zakresie outsourcingu IT, tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, wdrożenia rozwiązań producentów (w zakresie business intelligence, cloud computingu, ERP), integracja aplikacji oraz help desk.

Spółka od 4 lat buduje silną grupę kapitałową, przejmując mniejszościowe pakiety w firmach.

– Nie chodzi nam o kontrolę nad nimi, ale o wspólny biznes i obopólne korzyści. Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu, który polega na scaleniu firm w jedną całość. Na razie są to dwie spółki, ale trwają prace nad przyłączeniem następnej –
mówi Wojciech Wolny, prezes Euvic i pomysłodawca powstania grupy. Zapewnia, że akces do niej nadal daje spółkom możliwość prowadzenia niezależnej działalności.

Oprócz grupy Spot i Fild.Net, Euvic ma także udziały takich spółek jak: Speednet, Bipronet, Hycom, X-Code, IT-Dev oraz Omnis. W skład grupy wchodzi także start up LGBS Energia, austriacki współzałożyciel Euvic’a – LG Nexera Business Solutions, Internetium.

Jest też spółka zależna Euvic w USA – LGBS Software LCC, a także niedawno założony Euvic UK z siedzibą w Londynie. Powiązana z Euvic jest także spółka Multishoring.info, specjalizująca się w usługach IT w modelu nearshoringowym.

Łącznie w Euvic i powiązanych z nim firmach jest zatrudnionych ponad 1,4 tys. inżynierów pracujących w biurach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, a także w Wiedniu i Nowym Jorku. Wartość usług sprzedanych przez te firmy w 2014 r. wyniosła według danych Euvic ponad 120 mln zł netto, a liczba klientów to blisko 1 tys. organizacji na całym świecie.