W II kw. 2011 producent wypracował 99,6 mln dol. zysku netto – o 87 proc. mniej (w przeliczeniu na wony koreańskie) niż w analogicznym okresie ub. roku. Przychody wyniosły 13,3 mld dol. – jest to wynik zbliżony do II kw. 2010 r. i o 9,3 proc. lepszy w porównaniu z I kw. 2011 r. LG znacznie poprawiło bilans po stronie zysku operacyjnego, który sięgnął 145,8 mln dol. – o 21 proc. więcej niż w I kw. 2011 r. oraz o 25 proc. więcej w porównaniu do II kw. 2010 roku. 

W odniesieniu do I kw. 2011 r. przychody zwiększyły wszystkie działy firmy. Pion Home Entertainment osiągnął 2,7-procentowy wzrost sprzedaży (do 5 mld dol.), co jest wynikiem większego popytu na telewizory LED LCD i Cinema 3D. Z kolei dział Mobile Communications (oferuje m.in. smartphony) był 12 proc. na plusie (3 mld dol.). W porównaniu z II kw. 2010 r. przychody obu działów były jednak kilka proc. niższe.

Rekordowe wpływy osiągnął pion Home Appliance Company (urządzenia gospodarstwa domowego) – 2,7 mld dol. – o 6,9 proc. więcej niż w I kw. 2011 r. i 6 proc. niż w II kw. 2010 r.  Dział Air Conditioning and Energy Solution zwiększył przychody w II kw. br. o 29,2 proc. w odniesieniu do poprzedniego kwartału i o 15,3 proc. rok do roku (1,7 mld dol.). 

W III kw. 2011 r. producent spodziewa się wzrostów względem zeszłego roku. Bilans ma poprawić wprowadzanie nowych produktów w najważniejszych kategoriach oraz sprzedaż urządzeń 3D. W dłuższej perspektywie LG chce zwiększyć rentowność poprzez kontrolę kosztów, inwestycje i zaangażowanie w nowe obszary biznesowe.