Lenovo wykorzystało duże zapotrzebowanie na komputery w II kw. 2020 r. (I kw. finansowy roku 2020/2021). Zysk korporacji wzrósł o 31 proc. wobec ub.r., do 213 mln dol. Przed opodatkowaniem profit był większy o 38 proc. (332 mln dol.). Skala wzrostu zysku kilkukrotnie przekracza wzrost obrotów, które poprawiły się o 7 proc., do 13,3 mld dol.

„Lenovo wykorzystuje nowe możliwości związane z pracą i edukacją zdalną oraz przyspieszeniem cyfryzacji” — komentuje Yang Yuanqing, prezes i dyrektor generalny Lenovo.

Rekordowa rentowność biznesu PC

Zwłaszcza dział komputerowy (PCSD) miał bardzo dobry okres w związku z home offfice. Osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, do poziomu 10,6 mld dol. Zysk przed opodatkowaniem zwiększył się o 28 proc. (670 mln dol.), co przełożyło się na rekordową marżę na poziomie 6,3 proc. (+0,9 pkt proc.).

Dobry wynik działu PC to zasługa mocnego dwucyfrowego wzrostu sprzedaży sprzętu premium, takiego jak gamingowe modele (+78 proc. ilościowo) oraz cienkie i lekkie laptopy (+71 proc.). Znacznie większe zainteresowanie niż w ub.r. wzbudzały także tablety, monitory (+13 proc.) oraz chromebooki (+17 proc.).

Szczególnie duże zakupy PC w segmencie konsumenckim (+45 proc. wartościowo) poprawiły bilans producenta. Sprzęt Lenovo znalazł również internetowe kanały dotarcia do klientów (+53 proc. wzrost liczby transakcji). W regionie EMEA biznes komputerowy Lenovo osiągnął szczególnie znaczącą poprawę, o 30 proc. r/r.

Firma zwraca uwagę, że wynik na PC znacznie przekroczył prognozę coraz słabszego popytu na tym rynku. Co więcej z oceny firmy wynika, że komputery nie są tylko przebojem jednego sezonu, ale silny popyt utrzyma się w długim terminie.

Producent zapowiada koncentrację na innowacjach oraz segmentach o dużym wzroście, jak również wzmocnieniu łańcucha dostaw, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Zamierza także rozwijać platformę e-commerce.

Wyniki grupy PC (PCSD)
Przychody: 10,6 mld dol. (+10 proc.)
Zysk przed opodatkowaniem: 670 mln dol. (+28 proc.)
Marża zysku przed opodatkowaniem: 6,3 proc. (+0,9 pkt proc.)

DCG: ekspansja w edge computingu

Grupa infrastrukturalna (DCG) powróciła na ścieżkę dużego wzrostu – przychody zwiększyły się o niemal 19 proc., do 1,6 mld dol. Jak zwykle rentowność działu była pod kreską (-58 mln dol. straty), aczkolwiek poprawiła się o 0,2 pkt proc. (-3,6 proc. marży PTI). Firma wyjaśnia stratę wpływem Covid-19 i inwestycjami.

Dział Enterprise and SMB (poprzednio zwany działem rozwiązań niehiperskalowych) odnotował duże zapotrzebowanie klientów w takich obszarach jak infrastruktura definiowana programowo (+31 proc. pod względem przychodów) i usługi (+10 proc.) oraz wysokowydajne systemy obliczeniowe HPC (+21 proc.). W sumie sprzedaż działu była wyższa o 9 proc. r/r.

Producent zamierza rozwijać biznes rozwiązań brzegowych. Zakłada także wzrosty na storage’u wraz oprogramowaniem i usługami. Zapowiedziano również zarządzanie wydatkami i kosztami w celu poprawy rentowności DCG.

Jak można się było spodziewać, dział DCG odpowiedzialny za dostawy dla operatorów chmurowych (dawny hiperskalowy) był na rekordowym plusie (30 proc. r/r) w związku z zapotrzebowaniem na usługi cloud wskutek pandemii.

W tym biznesie Lenovo liczy, że hossa będzie trwać i usługodawcy chmurowi w dłuższym terminie będą nadal sporo kupować.

Wyniki grupy data center (DCG)
Przychody: 1,61 mld dol. (+19 proc. r/r)
Strata przed opodatkowaniem: -58 mln dol. (-11,5 proc.)
Marża zysku przed opodatkowaniem: -3,6 proc. (+0,2 pkt proc.).

Smartfony: II kw. br. lepszy niż I kw.

Grupa mobilna Lenovo (MBG) w czasach spadków na rynku smartfonów nie poprawiła wyniku rok do roku (-27 proc.), Lenovo podkreśla natomiast o 33 proc. większą sprzedaż wobec I kw. 2020 r. (do 1,1 mld dol.). W podobnej skali wynik kw./kw. poprawił się w Europie. MBG miała jednak stratę 50 mln dol.

Wyniki grupy mobilnej (MBG)
Przychody: 1,09 mld dol. (-27 proc. r/r)
Strata przed opodatkowaniem: -50 mln dol. (-110 proc.)
Marża zysku przed opodatkowaniem: -4,5 proc. (-4,8 pkt proc.).

Z kolei zafakturowane przychody z oprogramowania i usług wzrosły o 38 proc., do ponad 1 mld dol., zwłaszcza w segmencie IoT i inteligentnych rozwiązań branżowych (smart cities, telemedycyna).

Przychody z usług zarządzanych (w tym Device as a Service) zwiększyły się o 48 proc.

Mniejsze długi

Lenovo podaje również, że zredukowano zadłużenie netto w porównaniu z II kw. ub.r. o 837 mln dol., do poziomu 1,3 mld dol. Zwiększyła się natomiast wartość zapasów z 3,6 mld dol. do 5,1 mld dol. Wskaźnik rotacji spadł kwartał do kwartału z 53 do 45 dni.

Wyniki Lenovo w II kw. 2020 r. (I kw. finansowy 2020/2021)
(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

  
I kw. 20/21

I kw. 19/20

Zmiana rok do roku
Przychody 13 34812 5127%
Zysk brutto 204120480%
Marża zysku brutto 15,3%16,4%1,1 pkt
Koszty operacyjne (1605)(1705)(6)%
Stosunek kosztów do przychodów 12,0%13,6%1,6 pkt
Zysk operacyjny 43634327%
Inne koszty pozaoperacyjne netto (104)(103)1%
Dochód przed opodatkowaniem 33224038%
Opodatkowanie (85)(48)77%
Zysk za okres 24719229%
Udziały niedające kontroli (34)(30)14%
Zysk przypadający na akcjonariuszy 21316231%
Zysk na akcję (dol/centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony
 
1,80
1,76

1,37
1,32

0,43
0,44