Lenovo odnotowało drugi z rzędu rekordowy kwartał znaczącego wzrostu sprzedaży wszystkich głównych działów. W IV kw. 2020 r. (III kwartał finansowy) zwiększyło przychody o 22 proc., do 17,2 mld dol. Zysk netto wzrósł o 53 proc., do 395 mln dol.

Jako powody wzrostu wymieniono „doskonałość operacyjną”, ofertę innowacyjnych produktów, dostosowanych do zmieniających się wymagań dotyczących pracy, nauki i rozrywki oraz efekty inwestycji w nowe dziedziny działalności.

„Lenovo szybko zareagowało na potrzeby rynku związane z nowymi trendami w stylu pracy i życia, co zaowocowało wysokimi wynikami. Obecnie zaczynamy obserwować efekty naszych nakładów transformacyjnych, będziemy dalej inwestować w technologie i innowacje, stymulować inteligentną transformację w różnych branżach i zapewnić zrównoważony wzrost” – komentuje Yuanqing Yang, CEO Lenovo.

Grupa zapowiedziała zmiany organizacyjne, które wpisują się w strategię wzrostu opartego na usługach i transformacji. Powstaną nowe działy.

Zyski Lenovo zawdzięcza w lwiej części biznesowi PC. Grupa data center tradycyjnie zamknęła kwartał stratą (aczkolwiek rentowność wobec ub.r. poprawiła się), a biznes smartfonów także po poprawie zyskowności odnotował rentowność na poziomie marży 0,7 proc. zysku przed opodatkowaniem.

Boom będzie trwał
Lenovo przewiduje, że nowy światowy standard pracy, nauki i rozrywki w domu nadal będzie generować zapotrzebowanie na urządzenia oraz rozwiązania chmurowe i infrastrukturalne.

Cienkie laptopy, gamingowe PC i tablety z najwyższym wzrostem

Dział PC and Smart Devices Group (PCSD), obejmujący komputery, tablety i monitory, odnotował kolejny historyczny kwartał. Przychodom na poziomie 14 mld dol. (+27 proc.) towarzyszył o 35 proc. wyższy zysk przed opodatkowaniem (925 mln dol.) oraz rekordowa marża zysku 6,6 proc.

Poprawa rentowności przy dużo większych obrotach niż w ub.r. to efekt znacznie większej sprzedaży modeli premium. Wartość obrotów na cienkich i lekkich laptopach Lenovo poprawiła się o 32 proc. r/r, na urządzeniach gamingowych – aż o 61 proc. Na tabletach przychody były wyższe o 183 proc.

Lenovo osiągnęło rekordowy udział w rynku światowym PC (25,3 proc.), a w ostatnim kwartale 2020 r. wyprzedziło również HP w regionie EMEA.

Grupa uważa, że wzrost na rynku PC w ujęciu rok do roku odzwierciedla długoterminową zmianę w technologii i utrzyma się długo po zakończeniu pandemii.

W ocenie Lenovo trendy związane z pracą, nauką i rozrywką w domu będą sprzyjać korzystaniu z jednego urządzenia na osobę i zwiększaniu zapotrzebowania na komputery PC, tablety oraz urządzenia smart w dłuższej perspektywie.

Firma zapowiada, że w segmencie PCSD będzie łączyć innowacyjność nakierowaną na zaspokajanie nowych potrzeb klientów z doskonałością operacyjną, która umożliwi wykorzystanie wysokiego popytu w przyszłości.

Wybrane wyniki finansowe Lenovo w IV kw. 2020 r.
• Przychody: 17,2 mld dol. (+22 proc. r/r)
• Marża brutto: 16,2 proc. (+0,1 pkt)
• Zysk netto: 395 mln dol. (+53 proc.)
• Przychody grupy PCSD: 14 mld dol. (+ 27 proc.)
• Marża zysku przed opodatkowaniem grupy PCSD: 6,6 proc. (+0,4 pkt r/r)
• Przychody grupy data center – DCG: 1,63 mld dol. (+10 proc.)
• Strata przed opodatkowaniem grupy DCG: -33 mln dol., marża: -2,0 proc. (+0,9 pkt r/r)
• Przychody grupy mobilnej (MBG): 1,52 mld dol. (+10 proc. r/r).
• Zysk przed opodatkowaniem grupy MBG:10 mln dol., marża: 0,7 proc. (+0,5 pkt r/r).

Co dobrze schodziło w grupie data center

Biznes infrastrukturalny (Data Center Group – DCG) uzyskał rekordowe przychody 1,63 mld dol. (+10 proc. r/r). Rentowność poprawiła się, choć wynik jak zwykle był na minusie (-33 dol. straty przed opodatkowaniem).

Poprawa jest nie tylko efektem zapotrzebowania na infrastrukturę u dostawców chmurowych, lecz także w firmach – segment dużych przedsiębiorstw i MŚP uzyskał przychody na poziomie 1 mld dol. — najwyższe od trzech lat. Rekord padł na pamięciach masowych (wzrost o 11 proc., przy spadku całego rynku o ponad 6 proc.), infrastrukturze zdefiniowanej programowo i usługach.

Według Lenovo rozwiązania chmury prywatnej TruScale w modelu „infrastruktura jako usługa” wraz z SAP HANA Enterprise Cloud nadal generują duży popyt.

W strategii działu Lenovo zapowiada wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania chmury hybrydowej i infrastruktury IT. Celem jest wzrost wyższy niż na rynku i zwiększenie rentowności.

Smartfony znów na plusie

Dział mobilny (Mobile Business Group – MBG) podniósł się z dołka spowodowanego Covid-19 – osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, do przeszło 1,5 mld dol. i odzyskał rentowność (10 mln dol. zysku). Jej poziom okazał się najwyższy od przejęcia Motoroli w 2014 r. Wzrost osiągnięto m.in. w Europie.

Sprzęt jako usługa – 74 proc. wzrostu

Przychody z oprogramowania i usług wzrosły o niemal 36 proc., do nowego rekordowego poziomu prawie 1,4 mld dol., co stanowi ponad 8 proc. przychodów grupy.

W segmencie oferty sprzętu jako usługi – Device-as-a-Service – przychody wzrosły o 74 proc. rok do roku.

Dużą poprawę w ujęciu wartościowym odnotowano na usługach zarządzanych – ponad 72 proc., a na usługach z obszaru rozwiązań – o 49 proc.

Wzrosły także przychody w segmencie e-commerce, o niemal 45 proc. w ujęciu rok do roku, bijąc kolejne rekordy.

W przyszłości grupa zamierza się rozwijać, wykorzystując swoje doświadczenie i zdolności w segmentach produkcji przemysłowej, edukacji i rozwiązań do opieki zdrowotnej.