Lenovo odnotowało spadek przychodów o 24 proc. w II kw. 2023 r. (I kw. roku finansowego 2023/24), do 12,9 mld dol. Zysk netto dla akcjonariuszy skurczył się o 66 proc., do 191 mln dol. (1,5 proc. marży netto). Przy czym wydatki operacyjne ograniczono o 11 proc.

Jak przyznaje firma, dołek był głębszy, niż oczekiwano. Według szacunków analityków opracowanych przez Refinitiv, spodziewali się oni średnio 13,84 mld dol. przychodów Lenovo w II kw. br. i 212,5 mln dol. zysku – podaje Reuter.

Spadek na PC i infrastrukturze

Powodem spadków jest przede wszystkim utrzymujące się spowolnienie na rynku sprzętu. Uderzyło ono zwłaszcza w biznes PC. W II kw. br. przychody związane z PC stanowiły 59 proc. przychodów grupy.

Również dział rozwiązań infrastrukturalnych odczuł słabszą koniunkturę. Miał niespodziewanie spadek przychodów (o 8 proc.) po wielu kwartałach wzrostów.

Biznes usługowy idzie mocno w górę

Nadal silnie rośnie natomiast segment usług, notując wysoką, trwałą rentowność, co według Lenovo potwierdza skuteczność strategii inteligentnej transformacji firmy.

W II kw. 2023 r. wzrosła marża brutto całej Grupy Lenovo, z 16,9 proc. do 17,5 proc. Jest to głównie efekt kontrybucji z wysokomarżowych usług.

Ożywienie już w IV kwartale

Firma zapewnia, że dostrzega oznaki stabilizacji i poprawy sytuacji na rynku. Uważa, że można spodziewać się ożywienia na rynku urządzeń klienckich i wznowienia wzrostu w drugiej połowie tego roku finansowego, czyli od IV kw. 2023 r.

W ostatnim kwartale otoczenie makro było wyzwaniem, a nasz biznes sprzętowy pozostawał w fazie dostosowań, ale nie ustawaliśmy w realizacji naszej strategii” – komentuje prezes i dyrektor generalny Yuanqing Yang.

Jak podkreśla, ponownie wzrosły (r/r) przychody niezwiązane z PC.

Pozostaję ostrożnym optymistą co do ożywienia naszej działalności w ciągu kilku następnych kwartałów. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie zapewnimy zrównoważoną rentowność i wzrost w przyszłości” – mówi lider Lenovo.

Podstawą do optymizmu są m.in. aktualnie niskie koszty komponentów, jak też kontynuacja transformacji cyfrowej, w tym rozkręcające się wdrożenia AI w różnych branżach.

Wybrane dane finansowe Grupy Lenovo za II kw. 2023 r. (I kw. roku finansowego 2023/2024):

 II kw. 2023 r. (mln dol.)II kw. 2022 r. (mln dol.)Zmiana   
Przychody grupy12 90016 956(24%) 
Zysk przed opodatkowaniem228691(67%) 
Zysk netto (przypisany akcjonariuszom)177516(66%) 
Zysk netto (przypisany akcjonariuszom – non-HKFRS)191556(66%) 
 
Zysk na akcję (US cents)1,484,39(2,91) 

1 mld dol. inwestycji w AI
Lenovo nadal zobowiązuje się do podwojenia inwestycji w innowacje w perspektywie średnioterminowej, w tym dodatkowo przeznaczy 1 mld dol. w ciągu trzech lat na przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji w firmach, w szczególności urządzeń AI, infrastruktury AI i rozwiązań AI.

Wyniki w poszczególnych grupach

1
Intelligent Devices Group (IDG): efekt spadku na całym rynku

W grupie inteligentnych urządzeń (IDG), obejmującej m.in komputery. przychody spadły rok do roku o 28 proc. r/r do 10,3 mld dol., a marża zysku operacyjnego o 1,2 pkt, do 6,3 proc. (650 mln dol. zysku).

Według Lenovo na sprzedaż i rentowność wpłynął spadek na całym rynku urządzeń. „Ogromny potencjał wzrostu” widać natomiast w obszarze współpracy i smart home. Dział smartfonów osiągnął 10-letni rekord aktywacji w II kw.

Szanse dla biznesu IDG to m.in. kontynuacja pracy hybrydowej i rosnąca adopcja inteligentnych urządzeń. Lenovo zapowiada budowę nowej generacji urządzeń AI.

PC stanie się komputerem AI
Aby sprostać potrzebom nowych generatywnych obciążeń AI, komputer PC będzie musiał przekształcić się w komputer AI – przewiduje Lenovo. Według Lenovo przyszłość komputerów AI to hybrydowe połączenie technologii klienckich, brzegowych i chmurowych, wprowadzające ulepszoną funkcjonalność, szybkość, kreatywność i realistyczne wrażenia.

2
Infrastructure Solutions Group (ISG): serwery pociągnęły wynik w dół

Grupa infrastrukturalna ISG odnotowała dawno nie widziany spadek przychodów, o 8 proc. rok do roku, 1,9 mld dol. Co gorsza po kwartałach zysków, tym razem wynik operacyjny był na minusie (-60 mln dol., tj. -3,2 proc. marży).

Sprzedażowy dołek firma wyjaśnia ogólnym spadkiem zapotrzebowania na moc obliczeniową serwerów u dostawców usług chmurowych (CSP). Dodatkowo problemem okazały się ograniczenia GPU, zmniejszające podaż serwerów AI, wpływając na zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję oraz wolniejsze niż oczekiwano przejście na platformy nowej generacji.

W II kw. br. silnie wzrosła natomiast sprzedaż storage’u (+120 proc. r/r), oprogramowania (+50 proc.) i HPC (+45 proc.), a infrastruktura budowana pod AI osiągnęła „hiperwzrost” według firmy.

Według Lenovo dzięki silnemu zapotrzebowaniu na sztuczną inteligencję modernizacja infrastruktury ICT jeszcze bardziej przyspiesza. Spodziewa się silnego wzrostu usług, oprogramowania brzegowego i oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Lenovo zapowiada dalsze inwestycje w rozwój infrastruktury przystosowanej do sztucznej inteligencji i zoptymalizowanej pod kątem AI, takiej jak AI Edge, AI Hybrid Cloud oraz serwery i pamięć masowa obsługujące obciążenia zorientowane na sztuczną inteligencję.

3
Solutions and Services Group (SSG): wysoka marża, silny wzrost

Przychody SSG wzrosły o 18 proc. r/r, do 1,7 mld dol., przy najwyższej w głównych biznesach Lenovo marży operacyjnej 21,1 proc. (361 mln dol. zysku), przy czym marża zmniejszyła się o 1,5 pkt r/r.

Motorem zysku grupy były usługi wsparcia, natomiast już za 51 proc. przychodów (wzrost o 4 pkt r/r) odpowiadają usługi zarządzane oraz projektowania i rozwiązań.

SSG, jak poinformowano, kontynuuje budowanie silnej linii biznesowej dla rozwiązań cyfrowego miejsca pracy.

Lenovo przewiduje, że w ciągu najbliższych 3 lat trend cyfrowej i inteligentnej transformacji będzie nadal napędzał silny wzrost globalnych wydatków na IT, zwłaszcza w usługach IT. Do 2026 r. mocno powinien iść w górę także popyt na inteligentne rozwiązania wertykalne (miasta, produkcja, edukacja, handel).