Według Lechpolu nowy moduł zgłaszania awarii sprzętu został oddany do użytku klientów. Od nowego roku cała procedura ma odbywać się drogą elektroniczną. Celem jest usprawnienie pracy serwisu i skrócenie czasu napraw. Zdaniem producenta system wyeliminuje przypadki, w których rozwiązanie problemu może nastąpić zdalnie.