Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem zmian jest implementacja do polskiego prawa regulacji wynikających z unijnej dyrektywy MiFID II. Mają one przyczynić się do lepszej konkurencyjności i efektywności rynków finansowych oraz zapewnić większe bezpieczeństwo ich uczestnikom.

Wśród proponowanych rozwiązań jest m.in. utworzenie nowej kategorii rynku – rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – w ramach alternatywnego systemu obrotu. To, w założeniach autorów zmian, ma ułatwić firmom dostęp do kapitału i ograniczyć ich obciążenia administracyjne.  

Projekt przewiduje również wprowadzenie nowej kategorii systemu obrotu instrumentami finansowymi, czyli zorganizowanej platformy obrotu. W ten sposób możliwe ma być zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji planowane jest zastosowanie kontroli ryzyka wobec firm, które zajmują się zawieraniem transakcji giełdowych z wykorzystaniem specjalnych algorytmów decyzyjnych, czyli tzw. techniką handlu algorytmicznego lub techniką handlu wysokich częstotliwości (HFT – High Frequency Trading).

Z kolei firmy inwestycyjne świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego zostaną zobowiązane do przedstawienia informacji, czy świadczą usługi w sposób niezależny. Będą także zobligowane do ujawnienia kosztów swoich porad.