Polska dołączyła do pilotażu systemu e-Codex. Nowy system ma m.in. wyeliminować kłopotliwe i czasochłonne doręczenia dokumentów do sądów w innych krajach UE, co przedłużało procedury. W systemie e-Codex odpowiednie formularze będzie można przesłać drogą elektroniczną. Taka zasada dotyczy m.in. procedury europejskiego nakazu zapłaty i drobnych roszczeń (do 2 tys. euro). W obu wypadach wniosek do sądu można złożyć na elektronicznym formularzu, co znacznie przyspieszy załatwienie sprawy (np. europejski nakaz zapłaty powinien być wydany w ciągu 30 dni). W przypadku postępowania nakazowego, o ile jest ono bezsporne, przedsiębiorcy nie muszą udawać się na rozprawę.

Pilotaż systemu w Polsce zostanie uruchomiony w ciągu kilku miesięcy. Wezmą w nim udział organy sądowe m.in. z Włoch i Niemiec. Urzędem koordynującym projekt w Europie jest ministerstwo sprawiedliwości niemieckiego landu Nadrenia Północna-Westfalia. System ma być wprowadzany w taki sposób, aby zapewnić jego trwałe funkcjonowanie po zakończeniu pilotażu.