Urząd Kontroli Elektronicznej (UKE) przeprowadził kontrolę dwudziestu dostępnych na polskim rynku laptopów i notebooków. Inspektorzy UKE sprawdzali, czy spełniają one wymagania określone w dwóch dyrektywach unijnych: R&TTE (w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności) oraz RED (w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych).

Do kontroli zostały wybrane urządzenia powszechnie dostępne, w różnym przedziale cenowym, różnych marek i modeli. Kontrola obejmowała przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Sprawdzano też prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji.

Kontrola techniczna wypadła pomyślnie. UKE ocenił pozytywnie badane parametry techniczne wybranych urządzeń. Natomiast przypadku siedmiu z dwudziestu sprawdzanych laptopów i notebooków nie zostały spełnione obowiązki informacyjne spoczywające na producentach lub importerach. Chodzi m.in. o umieszczenie znaku CE na wyrobie, przygotowanie „Deklaracji zgodności” oraz o podanie danych teleadresowych przedsiębiorcy sprzedającego sprzęt. Przedsiębiorcy muszą uzupełnić braki w dokumentacji, żeby móc dalej oferować na rynku sprawdzane urządzenia.

Lista poddanych kontroli urządzeń wraz z ich oceną jest dostępna na stronie UKE.