Szacunkowa wartość polskiego rynku dronów w 2016 r. wynosi 201,31 mln zł, o 22,75 proc. więcej niż w 2015 r. (164 mln zł) – według badania Instytutu Mikromakro we współpracy z Info Veriti. 

Większość przychodów wygenerowała sprzedaż sprzętu rekreacyjnego oraz przeznaczonego dla profesjonalnej fotografii i filmu, a także usługi, w tym szkolenia na licencjonowanych operatorów bezzałogowców. Handel według analityków miał największy udział w tegorocznych przychodach (55 proc. wobec 62 proc. w 2015 r.). Znacznie wzrosła sprzedaż usług  (33 proc. udziału w rynku w 2016 r. w porównaniu do 17 proc. w 2015 r.). Sam rynek profesjonalnych szkoleń operatorów UAV jest wyceniany na blisko 14 mln zł w br.

Znacznie spadła natomiast produkcja dronów w Polsce (12 proc. rynku wartościowo w 2016 r. wobec 21 proc. w 2015 r.). W ocenie instytutu wynika to z braku znaczących zamówień z wojska i innych służb mundurowych.

Liderem polskiego rynku dronów pod względem wielkości szacunkowych przychodów netto ze sprzedaży w 2016 r. jest według raportu grupa Dron House, która wypracowała 6,8 mln zł obrotów (szkolenia, produkcja, usługi). Numer 2 to Neodronevision – 4,5 mln zł (usługi), a nr 3 – Flytronic – 4,3 mln zł (produkcja). 

Badanie objęło 255 firm (w 2015 r. – 140), dla których drony są podstawowym narzędziem w działalności gospodarczej. Większość świadczy usługi fotograficzne lub prowadzi działalność związaną z produkcją filmów i programów telewizyjnych. Liczbę firm i instytucji działających na rynku dronów i na jego rzecz w Polsce Mikromarko szacuje na 400.

W br. odnotowano skokowy wzrost zainteresowania profesjonalnym szkoleniami na operatorów dronów, co może zwiastować rozwój rynku B2B tych urządzeń. Między majem a listopadem 2016 r. wydano 1 tys. licencji. W efekcie świadectwa kwalifikacji ma ponad 3,5 tys. operatorów, co daje Polsce 3 miejsce na świecie po Japonii i USA.