Od początku 2024 r. w Polsce zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur (KSeF). Planowane zmiany budzą duże zaniepokojenie wśród księgowych – wynika z badania Unifiedpost Group.

Obawy budzą zarówno niejasne przepisy, jak i ryzyko, że system nie będzie funkcjonował prawidłowo. Odpowiedzialność za potencjalne problemy przypisują Ministerstwu Finansów.

Opinia księgowych nt. działalności Ministerstwa Finansów

Lęk przed nowym prawem

Źródłem obaw są złe doświadczenia związane z wcześniejszym wdrażaniem regulacji tworzonych przez resort. Aż 71 proc. ankietowanych księgowych ocenia jakość przepisów tworzonych przez ministerstwo jako złą lub bardzo złą. Równie surowe są oceny dotyczące komunikacji urzędników z przedsiębiorcami (63 proc.) i przewidywalności działań resortu (62 proc.).

Przedsiębiorcy dadzą popalić księgowym?

W odniesieniu do samego KSeF-u, księgowi są nieco bardziej wyrozumiali i na niejednoznaczność przepisów zwróciło uwagę “tylko” 34 proc. z nich.

Respondentów niepokoi to, że zasady działania systemu nie zostaną zrozumiane przez przedsiębiorców, a ich niezadowolenie z tego powodu zwróci się przeciwko księgowym.

Zdaniem 26 proc. pytanych problemem może być konieczność dostosowania używanych obecnie systemów informatycznych.

Obawy księgowych związane z wprowadzeniem KSeF

Kwestie związane z oprogramowaniem zależą od firm

Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój w Polsce platformy Banqup, radzi przedsiębiorcom, by przygotowując się na wdrożenie KSeF zapoznać się z wersją systemu, udostępnioną przez resort finansów. Następnie warto zastanowić się nad funkcjonalnością, jaką mogą zapewniać zgodne z KSeF programy finansowe i aplikacje związane z wymianą dokumentów i księgowością.

Według niego narzędzia tego typu powinny umożliwić nie tylko wymianę dokumentów za pośrednictwem KSeF, ale również dostarczać dodatkowe rozwiązania potrzebne w zarządzaniu firmą.

„Mogą to być uproszczone płatności, wystawianie faktur, narzędzia analityczne, na przykład związane z zarządzaniem płynnością finansową, oraz integracja danych z kont bankowych. Jeśli firma współpracuje z partnerami zagranicznymi, warto wybrać program dostosowany do przepisów podatkowych w innych krajach” – radzi Krzysztof Pulkiewicz.

Narzędzia KSeF zostały udostępnione na portalu podatkowym MF.

Co dalej z przepisami o KSeF?

Prace nad przepisami dotyczącymi KSeF wciąż trwają. Ministerstwo Finansów zaznacza, że ich ostateczny kształt może ulec zmianie. Wstępny termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kw. 2023 r. Później dokument trafi pod obrady Sejmu.