Okazuje się, że 44 proc. przedsiębiorców nigdy nie słyszało o KSeF, czyli Krajowym Systemie e-Faktur, nowym rozwiązaniu, opartym na platformie zbudowanej przez Ministerstwo Finansów, z którego od 1 stycznia 2024 roku będzie musiał korzystać każdy przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski. 41 proc. firm ocenia, że nie jest jeszcze gotowych na KSeF. W dodatku 35 proc. polskich przedsiębiorstw nadal generuje wyłącznie papierowe faktury, 17 proc. natomiast wystawia jedynie faktury elektroniczne. Mimo obaw, które budzi każda duża zmiana w funkcjonowaniu firm narzucana przez państwo, 32 proc. firm ocenia, że KSeF  ułatwi codzienny proces fakturowania. 42 proc. za największe wyzwanie związane z KSeF uważa dostosowanie swoich procedur i narzędzi do nowych obowiązków.

Źródło: Webcon, raport: „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”

Najniższy stopień digitalizacji fakturowania wykazały podmioty  z branży budowlanej (aż 33 proc. korzysta wyłącznie z faktur drukowanych, a 19 proc. generuje zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne dokumenty). W grupie mikroprzedsiębiorstw natomiast 32 proc. mikroprzedsiębiorstw korzysta wyłącznie z faktur drukowanych. Najwięcej organizacji, które całkowicie zrezygnowały z papieru, to przedsiębiorstwa zatrudniające między 10 a 49 pracowników.

Najsłabiej pod względem korzystania z e-faktur wypada branża budowlana. Źródło: Webcon, raport: „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”

Mimo że  polscy przedsiębiorcy mają możliwość zarejestrowania się w Krajowym Systemie e-Faktur już od 1 stycznia 2022 roku, to aż 44 proc. z nich nigdy nie słyszało o rządowym systemie. Co czwarta firma natomiast słyszała o KSeF, ale nie ma żadnej konkretnej wiedzy na jego temat.