Kroll Ontrack przytacza informacje ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki, którzy zapowiadają w najbliższych latach coraz częstsze spadki mocy w sieci energetycznej w godzinach szczytu. Związane jest to m.in z wymianą przestarzałej infrastruktury. Według URE tzw. blackouty (poważne przerwy w dostawach prądu, paraliżujące duże obszary kraju) prawdopodobnie nastąpią już w 2015 roku. Takie sytuacje mogą powodować awarie sprzętu i utratę danych – przestrzega Kroll Ontrack. – Spektrum potencjalnych skutków jest szerokie – od mało kłopotliwego wyłączenia się komputera, poprzez drobne awarie, aż po zniszczenie urządzeń i całkowitą utratę informacji. W szczególności przedsiębiorcy powinny uświadomić sobie, jakie skutki może mieć gwałtowna utrata zasilania dla serwerów – mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału firmy odzyskującej dane.

Kroll Ontrack radzi, jak zabezpieczyć się przed zagrożeniem. Wylicza kilka środków ostrożności, takich jak ochrona przeciwprzepięciowa (z pomocą uziemionych listew zasilających) i backup (według Kroll Ontracka w przedsiębiorstwach powinien następować regularnie, w domu – co najmniej raz w miesiącu).  Zalecana jest także instalacja UPS – zdaniem Kroll Ontracka dla firm posiadających własne serwery korzystaniez awaryjnych zasilaczy wyposażonych w akumulator, powinno być standardem. Kolejnym sposobem ochrony jest wdrożenie polityki bezpieczeństwa, obejmującej nie tylko wytyczne dotyczące backupu i alternatywnego zasilania, lecz także wskazówki określające co robić, do kogo zwrócić się po pomoc, gdy te środki zawiodą.