System opracowany przez KIR pozwala na wysyłanie, przechowywanie i udostępnianie organom skarbowym faktur elektronicznych. Przedsiębiorca ma dostęp online do przechowywanych dokumentów, a także możliwość podpisywania ich bezpiecznym lub zwykłym podpisem elektronicznym. E-faktury są przechowywane przez 6 lat. Jest też opcja wyszukiwania dokumentów, powiadomienia o odbiorze faktury przez kontrahenta. Oferta obejmuje także zarządzanie innymi dokumentami.

Koszty zależą do ilości wysłanych i przechowywanych faktur oraz od tego, czy odbiorca ma podpisaną umowę z KIR na świadczenie usługi invooclip (jeśli nie ma, trzeba płacić więcej). Przykładowe ceny netto: wysyłka do 200 faktur do kontrahenta, który nie korzysta z invooclip – 67 gr za 1 fakturę, do 500 faktur – 63 gr/1 szt. Przy wysyłce do 100 faktur przedsiębiorcy płacą abonament w wysokości 65 zł netto.  

Usługę można zamówić na stronie KIR.