Biznes został skażony koronawirusem znacznie bardziej niż ludzie. Wiele przedsiębiorstw nie wytrzyma tego długo. Otóż 46 proc. przetrwa w obecnych warunkach najwyżej 2-3 miesiące, a 14 proc. pociągnie tak przez miesiąc, czyli ten czas już się wyczerpuje.

Już 7 proc. przedstawicieli firm twierdzi, że ich biznes stracił stabilność finansową. Jedynie 16 proc. ankietowanych uważa, że zachowają stabilność finansową przez pół roku, a niektórzy dłużej. Tylko 10 proc. deklaruje, że nie ma dla nich zagrożenia.

W sumie jak tak dalej pójdzie, Covid-19 okaże się śmiertelną chorobą dla ponad połowy przedsiębiorstw – wynika z badań przeprowadzonych dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, przez Research&Grow.

 

 

Źródło: BIG InfoMonitor

 

Pandemia z dnia na dzień unieruchomiła niemal jedną trzecią mikro, małych i średnich firm. Połowie z nich zaraza ograniczyła produkcję i obsługę klientów. Powody to drastyczny spadek zamówień, administracyjne zakazy i brak pracowników.

Na razie tylko co czwarta firma pracuje bez zmian. Są też biznesy, które zyskały, ale jest ich niewiele. Zaledwie trzy firmy na 100 przyznają, że właśnie przeżywają boom.

 


 

Źródło: BIG InfoMonitor

Przytłoczeni sytuacją przedsiębiorcy oczekują pomocy państwa, przede wszystkim chcieliby anulowania i odroczenia składek ZUS, przejęcia płatności zasiłków chorobowych od 1 dnia oraz preferencyjnych kredytów na 0 proc. Oszczędności to przede wszystkim zwolnienia, a tego nikt dziś nie chce, bo gdy sytuacja się uspokoi trudno będzie bez ludzi szybko rozpocząć działalność.

 

Przedsiębiorcy rozpaczliwe wypatrują pomocy

Co czwartej firmie wystarczyłoby przełożenie na później płatności ZUS-u, ale zdecydowana większość aby przetrwać kryzys potrzebuje ich zniesienia. Na pytanie, jakie trzy rozwiązania byłyby najbardziej pomocne w przetrwaniu kryzysu dla Twojej firmy? Większość mikro, małych i średnich wskazuje anulowanie składek na ZUS przez kilka miesięcy. Potrzebuje tego dwie trzecie badanych (67 proc.).

Dla nieco mniej niż połowy przedsiębiorstw (44 proc.) bardzo ważne są też dopłaty do wynagrodzeń. Około jednej czwartej wskazań zyskało przejęcie przez ZUS zasiłku chorobowego już od 1. dnia choroby pracownika oraz odroczenie wymagalności składek ZUS-u. Dla jednej piątej firm istotnym wsparciem będzie odroczenie spłaty kredytów. W podobny stopniu pożądane byłyby również preferencyjne nieoprocentowane kredyty.

Co radzą sobie nawzajem przedsiębiorcy w tak niespodziewanej sytuacji? Przede wszystkim by zachować spokój i wykazać się cierpliwością. Są też zdania, że należy się dostosować i kontynuować działalność, korzystać z pomocy państwa i troszczyć o zdrowie pracowników.

 

Źródło: BIG InfoMonitor

 

Nie ma nadziei na szybki koniec pandemii

Większość ankietowanych spodziewa się, że sytuacja kryzysowa związana z koronawirusem przeciągnie się co najmniej do początku lipca. A co trzecie przedsiębiorstwo obawia się, że może to trwać jeszcze dłużej. To czas, którego nie przetrwa według badania większość MŚP.

 

Źródło: BIG InfoMonitor

 

Badanie zostało przeprowadzone przez Research&Grow techniką CATI na próbie małych i średnich firm – do 250 pracowników,  N=251, 16-18 marca 2020 r.

 

 

W przyjętym przez parlament pakiecie pomocy tarczy antykryzysowej znalazły się m.in. takie rozwiązania jak:

zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie (15 681 zł);

świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia przez dwa miesiące;

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;

czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
korzystniejsze zasady rozliczania straty;

wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

ułatwienia dla branży turystycznej;

umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;

przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
gwarancje de minimis z BGK;

dopłaty BGK do odsetek;

fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.