Kontrole miały na celu sprawdzenie, jak retailerzy i resellerzy wywiązują się z przepisów dotyczących zwrotu starych urządzeń. Jak podaje UOKiK, wszyscy deklarowali, że bezpłatnie przyjmują używany sprzęt. Jednak w jednej czwartej firm stwierdzono nieprawidłowości. W efekcie Inspekcja Handlowa wydała 22 decyzje nakładające na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości 117 tys. zł.

Według UOKiK problemem okazało się informowanie klientów o przepisach i oznakowanie produktów. Większość z nich nie miała umieszczonej w widocznym miejscu wymaganej prawem informacji o tym, gdzie i na jakich warunkach konsumenci mogą bezpłatnie oddać stary sprzęt.

Inspektorzy wzięli pod lupę 756 partii nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzali, czy produkty są prawidłowo oznakowane: mają symbol selektywnej zbiórki (tu nie było nieprawidłowości), informację o zakazie umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami oraz o skutkach, jakie niebezpieczne substancje zawarte w urządzeniu mogą mieć dla zdrowia i środowiska. IH kontrolowała także, czy produkty zostały wprowadzone na rynek przez uprawnione firmy. Ogółem ze względu na oznakowanie zakwestionowała 5,8 proc. sprawdzanych partii.

Przepisy pozwalają klientom bezpłatnie oddać zużyty sprzęt, jeżeli kupują nowe urządzenie. Sklepy o powierzchni ponad 400 m kw. muszą ponadto przyjmować drobne elektrośmieci (tzn. żaden z wymiarów przedmiotu nie przekracza 25 cm)..

750 mln zł strat z powodu patologii

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w latach 2016 – 2018, w 2021 r. Polska powinna zebrać 65 proc. masy sprzętu elektronicznego wprowadzonego na rynek (wobec 40 proc. w 2017 r.). Za niespełnienie norm grożą kary finansowe. Dwa lata temu szacowano, że do przetwarzania trafia 30-40 proc., ale liczba ta jest trudna do ustalenia, bo niektóre podmioty nadal przetwarzają stary sprzęt tylko na papierze – według nowego raportu Elektroeko, opracowanego we współpracy z Cyfrową Polską i APPLiA.

Nadal problemem jest nadzór nad przetwarzaniem zużytego sprzętu i obrotem nim. Nie wiadomo, ile i jakiej elektroniki "z odzysku" ponownie trafia na rynek. Szara strefa w gospodarce odpadami kosztuje rocznie polski budżet średnio ok. 750 mln zł z tytułu utraconych przychodów z VAT, CIT i PIT – informuje raport.