Z częstszymi kontrolami powinni liczyć się przede wszystkim sprzedawcy i usługodawcy w miejscowościach turystycznych. Akcji będzie towarzyszyć kampania informacyjna, skierowana do konsumentów. – To jeden z wielu sposobów na wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie poradzą sobie w walce z szarą strefą – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz.

Tegoroczna kampania „Weź paragon” jest trzecią z kolei organizowaną latem. Poprzednia była zakrojona na szeroką skalę – w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy 2011 r. skarbówka sprawdziła 124 tys. firm handlowych i usługowych. Nadużycia zostały wykryte u ponad 10 proc. przedsiębiorców. Wystawiono ponad 16 tys. mandatów na kwotę 3,8 mln zł (w 2010 r. – 3,2 mln zł). Resort odnotował także większe wpływy z podatków w regionach, gdzie prowadzono intensywne kontrole. Zakończenie tegorocznych działań zaplanowano na ostatni dzień wakacji.