Poszerzamy nasze portfolio nie tylko o kolejne urządzenia, ale i o związane z nimi usługi, które umożliwiają dostarczenie klientowi całościowe rozwiązania – powiedział Ireneusz Pacuła, Business Unit Director Value +. – Ideą kontraktu serwisowego jest  zapewnienie opieki serwisowej nad urządzeniem po wygaśnięciu standardowej gwarancji (zdalny monitoring i zapobieganie awariom, diagnostyka, likwidacja usterek, a także wymiana uszkodzonych podzespołów), dzięki czemu klienci mogą korzystać z profesjonalnej obsługi technicznej przez cały okres użytkowania sprzętu.

Obszar działania ABC Daty obejmuje pośrednictwo przy wycenie i sprzedaży odnowień wsparcia serwisowego dla urządzeń HP z grupy Value, w tym serwerów, pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych, a także wsparcia dla oprogramowania VMware, Linux RedHat i SUSE.
Kontrakt serwisowy może zostać zawarty jednorazowo na okres do 5 lat. W zależności od zakresu umowy serwisowej, można nią objąć zarówno urządzenie wraz z akcesoriami wewnętrznymi jak i urządzenia peryferyjne marki HP, a także oprogramowanie.

Kontraktem serwisowym mogą zostać objęci klienci, którym kończy się dotychczasowa umowa serwisowa lub standardowa gwarancja w celu zapewnienia ciągłości wsparcia.