Asseco Data Systems przez kolejne 4 lata będzie obsługiwało najważniejszy system informatyczny KRUS – Farmer. Wartość umowy to ponad 77,5 mln zł netto (95,3 mln zł brutto). ADS złożyło jedyną ofertę w przetargu. Jej wartość okazała się minimalnie niższa od kwoty, jaką KRUS zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (95,67 mln zł).

Farmer został stworzony przez Asseco. Służy do obsługi procesu przyznawania i wypłaty emerytur i rent dla 1,3 mln osób i ich rodzin. Korzysta z niego 1,4 tysiąca pracowników KRUS w 47 lokalizacjach. Jak podaje ADS, replikowana w czasie rzeczywistym baza danych dziennie wykonuje 3 mln komend odczytu.