Sfinalizowano kolejny wysokobudżetowy przetarg w ZUS – obejmujący utrzymanie i rozwój portalu klienta oraz szyny usług (do komunikacji pomiędzy systemami ubezpieczalni) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Postępowanie ruszyło w kwietniu 2020 r. ZUS przygotował na realizację zamówienia ponad 100 mln zł.

Oferty otwarto w kwietniu 2021 r. złożyli je: Comarch (71 mln zł), S&T Services Polska (93,9 mln zł) i Asseco Poland (96,9 mln zł).

W sierpniu 2021 r. ZUS wybrał Comarch jako wykonawcę.

Kryteria wyboru były następujące: cena (60), poziom dostępności usług – SLA (30), doświadczenie personelu (10).

To nie był jednak koniec sprawy.

KIO i sąd. ZUS konsekwentny

Asseco odwołało się do KIO od decyzji ZUS o wyborze Comarchu. W październiku 2021 r. zgodnie z wyrokiem izby ZUS unieważnił wybór krakowskiej spółki. Jednak państwowa ubezpieczalnia ponownie wybrała Comarch jako wykonawcę, tym razem w grudniu 2021 r.

Asseco nie dało za wygraną i poszło do sądu. Zgodnie z wyrokiem sądu okręgowego w Krakowie w marcu 2022 r. ZUS znów unieważnił wybór Comarchu. Jednak zakład również nie skapitulował i w tym samym miesiącu konsekwentnie wskazał na Comarch jako zwycięzcę przetargu.

W porównaniu z pierwszym wyborem Comarchu z ub.r., w kryteriach jedynie o ok. 0,5 pkt proc. (z maksymalnych 10) zmniejszono punkty przyznane krakowskiej spółce za doświadczenie personelu. Tym niemniej dzięki wysokiej punktacji za cenę (60) Comarch wyprzedził konkurentów. Za SLA zarówno Comarch jak i Asseco dostali po 26 pkt.

Kontrakt na 4 lata

W rezultacie ZUS podpisał z Comarchem 17 października umowę na ponad 70 mln zł brutto. Kontrakt zakłada również możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości ok. 35 mln zł brutto. Przewidywany czas projektu to 47 miesięcy. Będzie on poprzedzony 3-miesięcznym okresem przejściowym.

Zamówienie obejmuje m.in. rozwój portalu i aplikacji, przeprowadzenie warsztatów i praktyk dla pracowników, administrację portalu klienta i szyny usług, utrzymanie systemu, optymalizację wydajności.