Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała wartą 22,2 mln zł umowę z APN Promise. Kontrakt obejmuję dostawę pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach 3-letniej umowy trwającej do 30 kwietnia 2023 r.

W ramach wykonywania umowy spółka przeprowadzi 12 warsztatów dotyczących dostarczanych produktów z zakresu zasad instalacji i konfiguracji oprogramowania, bezpieczeństwa danych i systemów oraz zasad licencjonowania i pól eksploatacji.

Kontrakt zawarto po ogłoszonym w marcu br. przetargu. Oferty o zbliżonej wartości złożyły w sumie 4 firmy. APN Promise okazał się jednak najtańszy z nich.

Oferty złożyli również: Integrated Solutions (22,28 mln zł), SoftwareOne (22,34 mln zł) i Crayon (22,38 mln zł).

GDDKiA przygotowała na realizację zamówienia 24,39 mln zł.

Kryteria udzielenie zamówienia to cena (60) i liczba warsztatów (40). Wszystkie firmy zaproponowały 12 warsztatów.

Zamówienie obejmuje m.in. 6,1 tys. licencji na oprogramowanie i usługi Microsoftu, w tym najwięcej na M365 E3 (4,6 tys.).

Ponadto usługa wsparcia producenta będzie świadczona przez 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia.