Konsorcjum ma zapewnić współpracę KSI z Platformą Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl) w zakresie zwolnień lekarskich oraz dostosowanie systemu do zmian przepisów o zasiłkach. 

W przetargu konsorcjum HP i Kamsoftu zaproponowało cenę brutto jednego punktu funkcyjnego (jest to wskaźnik stosowany przez ZUS) na blisko 7,3 tys. zł, co oznacza, że maksymalna cena oferty brutto wyniosła ok. 13,8 mln zł. Maksymalne ceny konkurentów były wyższe – Capgemini zaproponowało prawie 21 mln zł, a Asseco Poland ok. – 20,5 mln zł.

Postępowanie prowadzono w ramach zawartej w listopadzie ub.r. umowy ramowej dotyczącej modyfikacji i rozbudowy KSI. ZUS zawarł ją na 4 lata z Asseco, konsorcjum HP i Kamsoftu oraz Capgemini. Przedtem wielomilionowe kontrakty związane z KSI podpisywano z Asseco. Nowe podejście miało m.in. obniżyć koszty prac. ZUS zwraca uwagę, że dzięki konkurencji między tymi firmami w zakończonym postępowaniu przetargowym zakład poniesie mniejszy wydatek – otóż wszystkie trzy złożone oferty bazowały na wartości punktu funkcyjnego niższej od maksymalnej określonej w umowie ramowej (15,15 tys. zł).