Arcus połączy się ze swoją spółką zależną T-matic Systems, przejmując cały jej majątek – taką uchwałę podjął zarząd Arcusa.

Zarząd przekonuje, że połączenie umożliwi sprawniejsze zarządzanie grupą, poprzez reorganizację działalności związanej z sektorem energetycznym i wdrożeniami inteligentnego opomiarowania. Arcus liczy także na efekty synergii w działalności operacyjnej.  

T-matic Systems działa od 2006 r. Specjalizuje się we wdrożeniach inteligentnego opomiarowania (smart metering) w sektorze energetycznym oraz w projektach obejmujących telematykę. W ostatnich latach uczestniczył w budowie infrastruktury inteligentnych liczników, która nie przebiegała gładko. Doszło do konfliktu z kontrahentem. Arcus, T-matic oraz Energa-Operator złożyli w sądach wzajemne pozwy, domagając się wielomilionowych kar i odszkodowań.

W ub.r. zarząd Arcusa zapewniał, że mimo ujemnego kapitału własnego T-matic Systems nie ma zagrożenia kontynuacji działalności spółki i deklarował jej wsparcie finansowe.

Po 3 kwartałach 2018 r. grupa Arcus miała 2,3 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom głównej spółki, wobec 3 mln zł na minusie rok wcześniej. Przychody wyniosły 92 mln zł, tj. prawie 10 mln zł więcej niż w przed rokiem.