Według Komputronika obie spółki osiągnęły wstępne porozumienie w kwestii dalszego postępowania dotyczącego prowadzonych sporów, zwłaszcza związanych z umową inwestycyjną z 24 lipca 2010 r. (dotyczyła sprzedaży Karenu) i umowy ugody z 17 października 2014 r. (zawartej między Komputronikiem i jego spółkami zależnymi a nowym zarządem CCE, którego nie uznał dotychczasowy zarząd) oraz w zakresie zdarzeń powiązanych z tymi układami.

Z komunikatu Komputronika wynika, że ostro skonfliktowane od 2010 r. spółki będą dążyć do definitywnego zakończenia wszelkich sporów.

„Strony wskazały, że ich celem jest podjęcie bezzwłocznych działań w celu doprowadzenia do wygaszenia wszelkich konfliktów, w tym: cofnięcie wniosków, zawiadomień, zakończenie postępowań cywilnych i administracyjnych, a także zawarcie ugód, porozumień lub nowych umów, które definitywnie zakończą wzajemne roszczenia i uniemożliwią wzruszanie wzajemnych roszczeń w przyszłości. Strony wyraziły wolę wypracowania kompromisu natury ekonomicznej w celu ochrony własnych interesów i eliminacji kosztów prowadzenia wzajemnych sporów w przyszłości.” – informuje Komputronik. 

Spółka zastrzega jednak, że list intencyjny nie jest wiążący, czyli na tym etapie nie wiadomo, czy dojdzie do porozumienia.

Spór narastający wokół umów związanych ze sprzedażą Karenu (obecnie Clean & Carbon Energy) nie raz doprowadził obie strony na sale sądowe. W ub. miesiącu pojawiły się nieoficjalne informacje o rozmowach ugodowych między Komputronikiem i CCE.