Uprawomocniło się postanowienie warszawskiego sądu okręgowego o zatwierdzeniu ugody mediacyjnej, zawartej przez krakowską spółkę Ailleron z bankiem Polska Kasa Opieki. Porozumienie w tej sprawie strony zawarły w kwietniu br. Jego wartość według spółki wynosi ok. 9,6 mln zł .Dotyczyło wygaszenia sporów, związanych z umową wdrożeniową z 2018 r., zawartych między integratorem a bankiem.

Ailleron poinformował również, że umorzone zostało postępowanie sądowe o zapłatę przez Pekao ok. 44 mln zł.

Oznacza to prawomocne zakończenie sporu sądowego krakowskiej spółki z bankiem.