CEBIT zostaje zlikwidowany. Targów nie będzie już w przyszłym roku – poinformował organizator imprezy, Deutsche Messe. Powodem jest znaczący spadek zainteresowania. W 2018 r. odbywające się w Hanowerze targi odwiedziło 120 tys. osób. Jeszcze w 2017 r. było ich 200 tys. W najlepszych latach, na przełomie stuleci, frekwencja sięgała ponad 800 tys. W tym roku próbowano ratować CEBIT zmianą koncepcji – wydarzenie miało być festiwalem promującym cyfryzację. Termin został przesunięty z marca na czerwiec. Nie pomogło.

Jako bezpośredni powód likwidacji targów Deutsche Messe wskazuje niewielką liczbę rezerwacji na imprezę zaplanowaną w 2019 r. Organizator zapowiada jednocześnie, że CEBIT zostanie częściowo połączony z targami Hannover Messe. Obecnie analizuje, jakie tematy skasowanej imprezy mogą wzbudzić zainteresowanie jako część targów w Hanowerze.

Deutsche Messe komentuje również, że rozwój gospodarki cyfrowej w ostatnich latach zmniejszył zapotrzebowanie na targi "horyzontalne", takie jak CEBIT. Ponieważ cyfryzacja staje się dominującym tematem na targach branżowych, wielu tradycyjnych wystawców przeniosło się na imprezy skierowane do poszczególnych sektorów.