Develop to firma, która powstała w latach 40. w Niemczech, a od lat 90. jest powiązana  z Konica Minolta i funkcjonuje w ramach struktur korporacji. Produkty firmy są dystrybuowane m.in. na włoskim i niemieckim rynku. Kontakt w Polsce: develop@konicanminolta.pl.