ARM pozwał Qualcomma, zarzucając naruszenie licencji w związku z przejęciem przez niego w ub.r. za 1,4 mld dol. spółki Nuvia, jak też nieuprawnione wykorzystanie znaku handlowego. Softbank, do którego należy ARM, twierdzi że Qualcomm przejął licencje Nuvii, która wykorzystywała technologie ARM-a, bez zgody brytyjskiej firmy, i w związku z tym uznaje je za wygasłe. Mimo to Qualcomm nadal z nich korzysta, a to w ocenie ARM-a jest bezprawne.

Zakup Nuvia to dla Qualcomma strategiczny ruch – przejęte technologie mają stać się podstawą wejścia na rosnący rynek czipów serwerowych. Niekorzystny obrót sprawy w sporze z ARM w praktyce oznaczałby fiasko tego planu. Pozew trafił do sądu w USA. Qualcomm odrzuca roszczenia ARM-a. Twierdzi, że posiada prawa licencyjne do procesorów własnego projektu.