Komsa Polska rozpoczęła współpracę ze StarDSL i proponuje klientom nowe rozwiązanie z obszaru usług. Aby uzyskać informacje na ten temat należy kontaktować się z dystrybutorem pod adresem: aleksander.tokarczyk@komsa.pl

 

Firma StarDSL oferuje satelitarny dostęp do szerokopasmowego Internetu na bazie platformy ASTRA2Connect. Grupę docelową stanowią gospodarstwa domowe.