Sprzedaż większa o ponad 10 proc., spadek marży, zysk przed opodatkowaniem wyższy o blisko 129 proc. – takie są wstępne, szacunkowe, niezaudytowane jednostkowe dane Komputronik SA za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 (1 kwietnia – 30 września 2022 r.).

Komputronik szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT):

przychody ze sprzedaży: 843,4 mln zł (wzrost o 10,6 proc. r/r),
zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 89,8 mln zł (spadek o 3,6 proc. r/r),
zysk operacyjny: 6,9 mln zł (spadek o 31,2 proc. r/r),
zysk przed opodatkowaniem: 13,5 mln zł (wzrost o 128,9 proc. r/r),
zysk EBITDA: 14,2 mln zł (spadek o 15,8 proc. r/r).

Spółka zastrzega, że dane mają charakter wstępny i niezaudytowany i w ostatecznym raporcie okresowym mogą ulec pewnym zmianom. Zaudytowany raport za pierwsze 6 miesięcy roku 2022/2023 Komputronik planuje opublikować 15 grudnia br.

W II kw. 2022 r., czyli I kw. roku obrotowego 2022/23, Komputronik SA jednostkowo osiągnął 375 mln zł przychodów, czyli sprzedaż w III kw. 2022 r. była wyraźnie wyższa niż w II kw. br. (o ok. 90 mln zł – patrząc na wstępne, szacunkowe wyliczenia). W II kw. 2022 r. marża jednostkowo wyniosła niecałe 11 proc., a w całym półroczu 2022/2023 – wg niezuadytowanego szacunku – niewiele mniej, tj. ok. 10,6 proc.