W dniu 20 listopada br. Krzysztof Nowak, członek zarządu Komputronik SA, złożył rezygnację z zajmowanej funkcji ze skutkiem na dzień 30 listopada br. Jako przyczynę podał względy osobiste – poinformowała spółka. Jednocześnie pozostanie dyrektorem finansowym Komputronika, jednak w ograniczonym wymiarze czasu pracy. Jego głównymi zadaniami pozostaną: budżetowanie i kontrola wykonalności budżetu ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów funkcjonowania spółki, zarządzanie płynnością finansową i monitoring należności a także nadzór nad operacjami księgowymi.

Jednocześnie spółka otworzyła proces rekrutacyjny dodatkowej osoby z kompetencjami na poziomie dyrektora operacyjnego i finansowego, docelowo w randze członka zarządu.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Komputronik SA został powołany Sebastian Pawłowski. Będzie odpowiadał za rozwój sprzedaży do klientów biznesowych.

Sebastian Pawłowski od 2016 r. jest wiceprezesem Komputronik Biznes, a od 2012 r. – prezesem Movity. Do grupy kapitałowej Komputronik dołączył w 2008 r.

Z branżą IT związany jest od 2002 r. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, realizacji oraz utrzymania projektów informatycznych. Był m.in. związany z Prokom Software. Pracował dla integratorów IT: Emax, Winuel, Sygnity. Od 2003 r. do 2008 r. odpowiadał za wsparcie sprzedaży, realizację i prowadzenie projektów dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzanie zespołem oraz produktami zarządzania dokumentów i optymalizacji procesów biznesowych.