Komputronik oraz Clean & Carbon Energy zawarły ugodę. Deklarują chęć ostatecznego zakończenia sporów finansowych, prawnych i wszelkich innych, a w czasie trwającego już ponad 6 lat konfliktu nie raz między nimi było ostro. Zaczęło się od zawartej w lipcu 2010 r. umowy inwestycyjnej, dotyczącej sprzedaży większości udziałów w Karenie (obecnie Clean & Carbon Energy) przez Komputronika firmie Texass Ranch Company, kontrolowanej przez małżeństwo Paszyńskich. Wokół kontraktu i związanych z nim umów oraz rozliczeń szybko doszło do sporów, które wielokrotnie zaprowadziły obie strony na sale sądowe. Gra toczy się o wiele milionów złotych.

Do najgorętszych momentów należało walne zgromadzenie CCE z 2014 r., na którym Komputronik jako udziałowiec CCE przejął kontrolę nad spółką. Walne wybrało nową radę nadzorczą i nowy zarząd spółki CCE. Zawarł on ugodę z Komputronikiem i jego firmami, m.in. przekazując nieruchomości wycenione na 66 mln zł. "Stary" zarząd CCE nie uznał zmian. Sprawą zajął się sąd i prokuratura. Kilkanaście osób, w tym prezes Komputronika, usłyszało zarzuty wyrządzenia CCE szkody na kwotę 66 mln zł.

W listopadzie 2016 r. spółki podpisały list intencyjny, deklarując chęć wygaszenia sporów. W sierpniu 2017 r. osiągnięto wstępny kompromis.

W ramach ugody została rozwiązana umowa inwestycyjna z lipca 2010 r. oraz umowy wykonawcze. Zakończono spory sądowe.

Komputronik pozostanie właścicielem lub przejmie nieruchomości warte 28,8 mln zł w Stargardzie, Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie.

Nieruchomości, które zgodnie z ugodą z 2014 r. nabywała Activa, spółka zależna Komputronika (obecnie są własnością także innych spółek), staną się własnością TRC i CCE.

Komputronik zgodził się zrezygnować z należności związanych z roszczeniami z tytułu umowy inwestycyjnej i innych kontraktów (m.in. z rozliczenia weksli).

Poznańska spółka kupi przez zależny podmiot prawo majątkowe do osiągania zysków o wartości do 35 mln zł ze wspólnego przedsięwzięcia wydobywczego.

W sumie 30,6 mln akcji CCE, które należą obecnie do spółek Komputronika, przejdą na własność spółki Bio-Kasz oraz CCE, w ramach rozliczenia obligacji wymiennych na akcje. Rynkowa wartość przekazywanych papierów CCE to obecnie ok. 1,8 mln zł.

Według Komputronika wynegocjowane rozliczenia są zrównoważone, a dzięki zakończeniu spraw w sądach znacząco spadną koszty obsługi prawnej w spółce.

Aby umowa została wykonana, musi m.in. zostać zawarta przed sądami okręgowymi w Poznaniu i Szczecinie. Strony zobowiązały się złożyć stosowne wnioski.