Program skupu ruszył 29 września br., zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Komputronika z 14 sierpnia br. W I etapie przeznaczono na ten cel do 0,5 mln zł. Do 14 października spółka skupiła ponad 68,5 tys. akcji. Łącznie ma obecnie 68664 akcji własnych (0,72 proc. głosów na WZA, przysługujących z akcji własnych Komputronika). Celem programu jest skup papierów spółki do odsprzedaży z dyskontem w celu zapewnienia realizacji programów pracowniczych. Komputronik ma powiadomić o rozpoczęciu kolejnego etapu skupu.