Nakaz zapłaty wydał poznański sąd 26 maja na podstawie weksla, będącego w posiadaniu Komputronika. Wyrok nie jest prawomocny. Zdaniem zarządu Clean&Carbon Energy weksel został użyty niezgodnie z zawartymi umowami. W oświadczeniu podpisanym przez wiceprezesa CCE, Tomasza Szamlewskiego, spółka oskarżyła prezesa Komputronika Wojciecha Buczkowskiego o usiłowanie wyłudzenia pieniędzy.

Weksle zostały wystawione przez Karen. Prezes Wojciech Buczkowski, cytowany przez Puls Biznesu, poinformował, że wkrótce zostanie wszczęta procedura komornicza wobec CCE. Zapewnił, że Komputronik ma wszystkie dokumenty niezbędne do takiego rozwiązania. Spółka liczy na wydanie przez sąd nakazu zapłaty przez dawny Karen kolejnych 4 mln zł. Nie wykluczył także pozwania CCE za zniesławienie.

W marcu Clean&Carbon Energy wbrew postanowieniom umowy inwestycyjnej z lipca ub.r. zażądał od Komputronika prawie 2 mln zł w gotówce z tytuły rozliczeń handlowych. W ubiegłorocznej umowie zaakceptował spłatę w formie obligacji. CCE zapowiadał wniesienie sprawy do sądu, jednak według Wojciecha Buczkowskiego nic nie wiadomo o sprawie sądowej. Komputronik wcześniej uznał żądania CCE za bezprawne.